J22 SUMMER

J22 SUMMER

POS SAIL # NAME 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL
1 1382 BOB SLOCUM 2 6* 1 3* 3 3 2 2 20.4
2 114 KEVIN KENNY 7D 6D 8* 8* 1 1 1 1 24.7
3 390 MARK BAUMANN 1 6* 4 1 2 7* 4 4 27
4 652 MARK WATERS 3 2 3 4* 4* 4 3 3 33.8
5 788 ADAMS FAMILY 7D 1 2 2 9* 7D 7D 8* 45
6 1319 RICHARD KRIER 4 3 8* 8* 5 2 7D 8D 53.7
7 335 CHRIS EVERETT 5* 4 5 5 6* 5 5 5 58
8 699 STEPHEN PAIDOSH 7D 6D 6 6 9* 7D 7D 8* 74.1
9 362 HUST FAMILY 7D 6D 8* 8* 7 7D 7D 6 75.4Number of throwouts is 2 Number of races scored 8


Race 4 Unregistered Yacht 20 Position 8
Race 4 Unregistered Yacht 507 Position 9
Race 4 Unregistered Yacht 1313 Position 10
Race 4 Unregistered Yacht 506 Position 11
Race 4 Unregistered Yacht 513 Position 15
Race 4 Unregistered Yacht 1318 Position 16
Race 6 Unregistered Yacht 669 Position 6


Last Updated on 9/15/00 4:52:05 PM
By David P Gross